Nawigacja
Strona G?ówna
AKCJA 1 %
O NAS
Akcje /interwencje
Akcje w poprzednich latach
Statystyki akcji
Historia naszej OSP
Cz?onkowie OSP
Zarz?d naszej OSP
Teren dzia?ania
Statut OSP
O gminie
Pojazdy
Nasza remiza
OSP w gminie
Jednostki powiatu kolbuszowskiego
Nabór do naszej OSP
Zawody OSP
Galeria zdj??
GALERIA ZDJ?C NOWA
Filmy/dokumenty
ZG ZOSP RP

BANK WIEDZY
Alarmowanie
KSRG
Wa?ne dokumenty KSRG
LPR - HEMS
Patron stra?aków
Organizacja OSP
Odznaczenia
Funkcje w OSP
Stopnie w PSP
Kryptonimy w PSP
Tablice ADR
Oznaczenia ADR
Symbole w ZOSP RP
Ceremonia?
10 przykaza? stra?aka
Ochrona PPo?
Poradnik powodziowy
Sposoby alarmowania

RÓ?NE
FORUM OSP
Linki/Odno?niki
O stronie/ Autorzy
Prawa autorskie
Ksiega Go?ci
Nasz banner
Przetargi
Szukaj

KONTAKT /ADRES
Adres/Kontakt/Dane OSP
Galerie i filmy OSPMK

Galerie na PICASAWEB

Nasze filmy na youtube
Reklama
Przedsiębiorstwo specjalistyczne SPRZĘT-POŻ
BOCAR
Falaswietlna.pl - oœwietlenie ostrzegawcze led, fala œwietlna, led stroboskopy.
Dzisiaj
Dzisiaj jest wtorek 27 Pa?dziernika 2020.
Imieniny obchodz?: Iwona, Sabina, Wincenty
Podziekowania
Dofinansowanie z WFOSiGW w Rzeszowie
Informacja
Stop wypalaniu traw
NABÓR 2019
!!! ZOSTA? STRA?AKIEM !!!

Ochotnicza Stra? Po?arna w Majdanie Królewskim og?asza nabór dla osób chc?cych do??czy? do naszej jednostki!
Je?li lubisz dreszczyk emocji, interesujesz si? tematyk? po?arnictwa i ratownictwa, chcia?by?/chcia?aby? pomaga? innym – do??cz do Nas!

Kandydat/kandydatka do s?u?by w Ochotniczej Stra?y Po?arnej powinien/powinna:

1. Zg?osi? si? do Prezesa, Naczelnika lub innego druha z miejscowej OSP.
2. By? gotowym/gotowa, aby nie?? pomoc innym o ka?dej porze dnia i nocy w ró?nych warunkach.
3. By? ch?tnym/ch?tna do wspó?pracy i wykonywa? polecenia dowódcy.
4. Mie? uko?czone 18 lat i dobr? kondycj? psychiczn?,fizyczn? oraz zdrowotn?,
5. Wykonywa? prace u?yteczne dla jednostki OSP.
6. Zapozna? si? ze specyfikacj? jednostki, wyposa?eniem, obs?ug? podstawowego sprz?tu po?arniczego i jego konserwacj?.

We? ?ycie w swoje r?ce, sta? si? lepszym sob?,a zarazem lepszym cz?owiekiem i zacznij nie?? pomoc innym.
"Stra?acy to MY, idziemy tam sk?d wszyscy inni uciekaj?"
Walne zebranie sprawozdawcze za 2018 rok
Zarz?d OSP Majdan Królewski zaprasza druhów i sympatyków na zebranie sprawozdawcze które odb?dzie si? 5 stycznia 2019 roku o godz 18:00 w GOK Majdan Królewski,
Z ?alem zawiadamiamy
Z g??bokim smutkiem i ?alem przyj?li?my wiadomo?? o ?mierci

?.P. Mariana Zi?by


d?ugoletniego Prezesa Zarz?du Oddzia?u Gminnego Zwi?zku OSP RP,
d?ugoletniego Prezesa Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Majdanie Królewskim,

który odszed? na wieczn? s?u?b? dnia 21 kwietnia 2018 r.

Msza ?wi?ta ?a?obna odb?dzie si? dnia 23 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00 w Ko?ciele pw. ?w. Bart?omieja w Majdanie Królewskim.
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Losowa Fotka
Twój adres IP
34.236.245.255
Bannery