Nawigacja
Strona Główna
AKCJA 1 %
O NAS
Akcje /interwencje
Akcje w poprzednich latach
Statystyki akcji
Historia naszej OSP
Członkowie OSP
Zarząd naszej OSP
Teren działania
Statut OSP
O gminie
Pojazdy
Nasza remiza
OSP w gminie
Jednostki powiatu kolbuszowskiego
Nabór do naszej OSP
Zawody OSP
Galeria zdjęć
GALERIA ZDJĘC NOWA
Filmy/dokumenty
ZG ZOSP RP

BANK WIEDZY
Alarmowanie
KSRG
Ważne dokumenty KSRG
LPR - HEMS
Patron strażaków
Organizacja OSP
Odznaczenia
Funkcje w OSP
Stopnie w PSP
Kryptonimy w PSP
Tablice ADR
Oznaczenia ADR
Symbole w ZOSP RP
Ceremoniał
10 przykazań strażaka
Ochrona PPoż
Poradnik powodziowy
Sposoby alarmowania

RÓŻNE
FORUM OSP
Linki/Odnośniki
O stronie/ Autorzy
Prawa autorskie
Ksiega Gości
Nasz banner
Przetargi
Szukaj

KONTAKT /ADRES
Adres/Kontakt/Dane OSP
Galerie i filmy OSPMK

Galerie na PICASAWEB

Nasze filmy na youtube
Reklama
Przedsiębiorstwo specjalistyczne SPRZĘT-POŻ
BOCAR
Falaswietlna.pl - oœwietlenie ostrzegawcze led, fala œwietlna, led stroboskopy.
Dzisiaj
Dzisiaj jest wtorek 21 Styczenia 2020.
Imieniny obchodzą: Agnieszka, Jarosław, Nora
Symbole w ZOSP RP
Ochotnicze Straże Pożarne, a także zarządy oddziałów gminnych, powiatowych i wojewódzkich organizują uroczystości, imprezy, zebrania, zjazdy. Obecność sztandaru, umieszczenie znaku i flagi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w miejscach, gdzie odbywają się ważne spotkania, nadaje im wysoką rangę, wprowadza atmosferę oficjalną i dostojną. Stosowanie symboli Związku OSP RP określają przepisy wewnątrzzwiązkowe. Przypomnienie zawartych w nich zasad pomoże uniknąć błędnego ich stosowania.

SZTANDARY
Zarząd Główny Związku OSP RP podjął w 2000 r. uchwałę nr 96/XI/2000 wprowadzającą regulaminy: sztandarów, umundurowania i nadawania odznak i wyróżnień w Związku OSP RP. Zgodnie z postanowieniami regulaminu ze sztandarem występuje się w asyście pocztu sztandarowego podczas: l uroczystości państwowych, l uroczystości patriotyczno-religijnych, l uroczystości strażackich organizowanych zgodnie z ceremoniałem, takich jak: - uroczysta zbiórka w OSP, - uroczysty apel, - poświęcenie i wręczenie sztandaru, - nadanie odznaczenia ochotniczej straży pożarnej lub oddziałowi Związku, - ślubowanie młodzieżowej drużyny pożarniczej, - jubileusz ochotniczej straży pożarnej, - pożegnanie strażaków (zaprzestanie działalności), - pożegnanie sztandaru (w przypadku wprowadzenia nowego wzoru sztandaru), - zdawanie i obejmowanie funkcji w ochotniczej straży pożarnej, - wizyty w ochotniczej straży pożarnej, - pogrzeb ze strażacką asystą honorową, - najważniejszych wydarzeń związanych ze statutową działalnością OSP i oddziałów Związku, a mianowicie: na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w OSP oraz na zjazdach oddziałów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, a także na zjazdach krajowych Związku OSP RP.

ZNAK ZWIĄZKU
Zarząd Główny w 2000 r. przyjął uchwałę nr 97/XI/2000, która wprowadziła wzór znaku oraz flagi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady stosowania tych symboli określa "Ceremoniał w ochotniczych strażach pożarnych" przyjęty przez Zarząd Główny ZOSP RP również w tym samym roku uchwałą nr 98/XI/2000. Znak Związku występuje na: - Sztandarach OSP i oddziałów Związku, - Fladze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, - Jako odznaczenie korporacyjne pod nazwą Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, - Jako element dekoracji podczas uroczystości w ochotniczych strażach pożarnych i uroczystości wewnątrzzwiązkowych, - Na wydawnictwach służących zaspokojeniu potrzeb Związku OSP RP i OSP, jak: miesięcznik "Strażak", opracowania historyczne, opracowania okazjonalne, foldery (wydania obcojęzyczne), poradniki metodyczne, czołówki filmów, strona internetowa Związku OSP RP, płyty CD z materiałami do użytku wewnątrzorganizacyjnego, - Na drukach organizacyjnych: papier firmowy, legitymacje członków władz Związku, dyplomy, akty nadania, zaświadczenia (np. ukończenia kursu), koperty wykorzystywane w korespondencji oficjalnej. Zachowanie godności Znaku Związku wymaga rozważnego używania tego symbolu, by nie dewaluować jego znaczenia i rangi.

FLAGA ZWIĄZKU
Używana jest przez członków Związku, czyli OSP i oddziały Związku OSP RP podczas: - uroczystości państwowych i strażackich. - uroczystości i wydarzeń przewidzianych ceremoniałem strażackim: - uroczystego apelu ochotniczej straży pożarnej - podnosi się ją na maszt (jako maszt może służyć drabina mechaniczna), - wręczania sztandaru OSP lub oddziałom Związku, - przekazania do użytku strażnicy, - przekazania do użytku samochodu pożarniczego, - uroczystości związanych z jubileuszami OSP, - pożegnania strażaków odchodzących ze służby, - zdawania i obejmowania funkcji w ochotniczej straży pożarnej, - oficjalnych wizyt w ochotniczych strażach pożarnych, - pogrzebów osób wybitnie zasłużonych dla ochrony przeciwpożarowej lub osób, które zginęły przy pożarach i innych klęskach żywiołowych, bądź w trakcie wykonywania obowiązków służbowych; trumnę zmarłego okrywa się flag, zdejmuje się j^ przed ustawieniem trumny nad grobem i przekazuje rodzinie, - dla oddania szacunku zmarłym strażakom podnosi się flagę z kirem żałobnym. - Wydarzeń związanych z działalnością statutową OSP i Związku OSP RP: - zjazdy krajowe Związku OSP RP, - zjazdy oddziałów wojewódzkich ZOSP RP, - zjazdy oddziałów powiatowych ZOSP RP, - zjazdy oddziałów gminnych ZOSP RP, - zebrania sprawozdawczo-wyborcze OSP, - posiedzenia: - Zarządu Głównego ZOSP RP, - zarządów oddziałów wojewódzkich Związku OSP RP, - zarządów oddziałów powiatowych ZOSP RP, - zarządów oddziałów gminnych ZOSP RP, - zebrania sprawozdawcze w OSP, - uroczystości o charakterze programowym: - festiwale, przeglądy dorobku artystycznego, zawody sportowo-pożarnicze, obozy młodzieżowe, turnieje, seminaria, szkolenia, narady, - dla oznakowania obiektów OSP (strażnice, remizy) i siedzib władz Związku OSP RP.

LOGO
Logo jest znakiem graficznym Związku OSP RP. Zgodnie z uchwałą nr 2/II/2002 Zarządu Głównego wzór znaku graficznego może być umieszczany na dokumentach i przedmiotach związanych z działalnością Związku OSP RP i zrzeszonych w nim członków. Dotyczy to głównie: - Przedmiotów użytkowych, jak: koszulki, dresy, ręczniki, plecaki, torby. - Przedmiotów reklamowych, jak: foldery, kalendarze, plakietki np. z obozów, przegl^dów, imprez, koperty (do użytku wewnętrznego), wizytówki, puchary, karty pocztowe, długopisy, notatniki. - W innych przypadkach, na przykład: na samochodach, na remizach, na stronie internetowej, na papierze korespondencyjnym, na zaproszeniach.
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Losowa Fotka
Twój adres IP
35.168.111.191
Bannery