Nawigacja
Strona G?ówna
AKCJA 1 %
O NAS
Akcje /interwencje
Akcje w poprzednich latach
Statystyki akcji
Historia naszej OSP
Cz?onkowie OSP
Zarz?d naszej OSP
Teren dzia?ania
Statut OSP
O gminie
Pojazdy
Nasza remiza
OSP w gminie
Jednostki powiatu kolbuszowskiego
Nabór do naszej OSP
Zawody OSP
Galeria zdj??
GALERIA ZDJ?C NOWA
Filmy/dokumenty
ZG ZOSP RP

BANK WIEDZY
Alarmowanie
KSRG
Wa?ne dokumenty KSRG
LPR - HEMS
Patron stra?aków
Organizacja OSP
Odznaczenia
Funkcje w OSP
Stopnie w PSP
Kryptonimy w PSP
Tablice ADR
Oznaczenia ADR
Symbole w ZOSP RP
Ceremonia?
10 przykaza? stra?aka
Ochrona PPo?
Poradnik powodziowy
Sposoby alarmowania

RÓ?NE
FORUM OSP
Linki/Odno?niki
O stronie/ Autorzy
Prawa autorskie
Ksiega Go?ci
Nasz banner
Przetargi
Szukaj

KONTAKT /ADRES
Adres/Kontakt/Dane OSP
Galerie i filmy OSPMK

Galerie na PICASAWEB

Nasze filmy na youtube
Reklama
Przedsiębiorstwo specjalistyczne SPRZĘT-POŻ
BOCAR
Falaswietlna.pl - oœwietlenie ostrzegawcze led, fala œwietlna, led stroboskopy.
Dzisiaj
Dzisiaj jest czwartek 29 Wrze?nia 2022.
Imieniny obchodz?: Michał, Michalina, Franciszek, Rafał, Gabriel
Kontrola stanu technicznego pojazdów OSP
12 kwietnia 2007 na terenie remizy OSP Huta Komorowska odby?a si? coroczna kontrola stanu technicznego pojazdów i sprz?tu OSP z gminy Majdan Królewski a tak?e wymaganych uprawnie? kierowców OSP.
Przeprowadzka
Od nowego roku w g?ownym gara?u (wyjazd na 9) stacjonuje GBA 2.3/16 Star 266 BOCAR.
Przeprowdzka mo?liwa by?a dzieki wymianie starej bramy wjazdowej 2 skrzyd?owej na nowa podnoszon? do góry.
W gara?u od ulicy Stra?ackiej stacjonuje obecnie Star 26 (A25)
III Zjazd Oddzia?u Powiatowego Zwiazku OSP RP
10 grudnia 2006 roku o godz. 13:00 rozpocznie si? III Zjazd Oddzia?u Powiatowego Zwi?zku Ochotniczych Stra?y Po?arnych RP w Kolbuszowej.

Nasz? Gmin? Majdan Królewski b?d? reprezentowali:

?eptuch Stanis?aw- prezes Zarz?du Oddzia?u Gminnego Zwi?zku OSP RP Gminy Majdan Królewski
Zi?ba Marian - Komendant Gminny OSP gminy Majdan Królewski
Stró? ?ukasz - Naczelnik OSP Majdan Królewski
Nowa galeria
Ró?ne fotki z Majdanu Królewskiego.
Dotycz?ce ró?nych charakterystycznych miejsc.
Je?li kto? jest w posiadaniu prosz? podsy?a? na adres z dzia?u kontakt z dopiskiem fotki Majdan Królewski.
29 wrzesnia 2006
29 wrzesnia 2006 odby?y si? Cwiczenia zgrywajace KSRG powiatu kolbuszowskiego oraz kompanii ratowniczej SIARKA a tak?e cwiczenia w poszukiwaniu zaginionych osób prowadzone równoczesnie przez policje wraz ze stra?akami. Relacja fotograficzna w galerii zdj?? a dok?adniejszy opis w pózniejszym terminie.
30 lipca 2006
30 lipca 2006 odby?y si? na stadionie sportowym przy ulicy Bachnat 1 zawody gminne OSP. Przekazano nowo skarosowany samochodu Stara 266 z zabudow? firmy BOCAR dla OSP Majdan Królewski z OSP Komorów a tak?e przekazano Stara 244 z OSP Majdan Krolewski dla OSP Komorów. Zawody wygra?a OSP Krzatka , 2 miejsce OSP Majdan Królewski. Relacja fotograficzna w galerii zdj?? a dok?adniejszy opis w pózniejszym terminie
1% z twojego podatku dla OSP Majdan Królewski
1 % dla waszych stra?aków

Wspomó? NAS 1% podatkiem !!!!
S?uszny Cel - pieni?dze na popraw? twojego bezpiecze?stwa !!!

Je?eli z oblicze? przy PIT wynika, ?e masz nadp?at? podatku, otrzymujesz zwrot podarowanej kwoty od urz?du skarbowego.

Je?eli masz niedop?at?, p?acisz urz?dowi skarbowemu o 1% mniej podatku nale?nego.

NIE P?A? PIENI?DZY URZ?DOWI !!! - PRZEKA? JE NAM !!!

Wystarczy wype?ni? w twoim PIT tylko 4 pola .
Nie odbieraj nam szansy na rozwój i doposa?enie jednostki.
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Losowa Fotka
Twój adres IP
44.210.237.158
Bannery