Nawigacja
Strona G?ówna
AKCJA 1 %
O NAS
Akcje /interwencje
Akcje w poprzednich latach
Statystyki akcji
Historia naszej OSP
Cz?onkowie OSP
Zarz?d naszej OSP
Teren dzia?ania
Statut OSP
O gminie
Pojazdy
Nasza remiza
OSP w gminie
Jednostki powiatu kolbuszowskiego
Nabór do naszej OSP
Zawody OSP
Galeria zdj??
GALERIA ZDJ?C NOWA
Filmy/dokumenty
ZG ZOSP RP

BANK WIEDZY
Alarmowanie
KSRG
Wa?ne dokumenty KSRG
LPR - HEMS
Patron stra?aków
Organizacja OSP
Odznaczenia
Funkcje w OSP
Stopnie w PSP
Kryptonimy w PSP
Tablice ADR
Oznaczenia ADR
Symbole w ZOSP RP
Ceremonia?
10 przykaza? stra?aka
Ochrona PPo?
Poradnik powodziowy
Sposoby alarmowania

RÓ?NE
FORUM OSP
Linki/Odno?niki
O stronie/ Autorzy
Prawa autorskie
Ksiega Go?ci
Nasz banner
Przetargi
Szukaj

KONTAKT /ADRES
Adres/Kontakt/Dane OSP
Galerie i filmy OSPMK

Galerie na PICASAWEB

Nasze filmy na youtube
Reklama
Przedsiębiorstwo specjalistyczne SPRZĘT-POŻ
BOCAR
Falaswietlna.pl - oświetlenie ostrzegawcze led, fala świetlna, led stroboskopy.
Dzisiaj
Dzisiaj jest poniedzia?ek 17 Maja 2021.
Imieniny obchodz?: Brunon, Paschalis, Weronika, Wiktor, Stanisław, Sławomir, Wera
Inspekcja gotowo?ci operacyjnej
W dniu 3.12.2014r. w jednostce OSP Majdan Królewski zosta?a przeprowadzona inspekcja gotowo?ci operacyjnej.
Kontrola rozpocz??a si? o godzinie 10:23 alarmem og?oszonym na polecenie kontroluj?cych za po?rednictwem Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej poprzez system selektywnego alarmowania. Na alarm stawi?o si? 6 ratowników. Kolejnym elementem poddanym kontroli by?o sprawdzenie gotowo?ci
operacyjnej ratowników: ilo?ci cz?onków OSP powo?anych w sk?ad
Jednostki Operacyjno-Technicznej (JOT), poziomu ich wyszkolenia,
wyposa?enia w odzie? specjaln? i ?rodki ochrony indywidualnej oraz ekwipunek osobisty. Nast?pnie przyst?piono do sprawdzenia gotowo?ci i stanu technicznego pojazdów, sprz?tu silnikowego i ratowniczego oraz sprz?tu ??czno?ci. Ca?o?? wymaganej dokumentacji, któr? poddano kontroli i weryfikacji by?a kolejnym punktem kontroli.
Ogólna ocena ko?cowa da?a wynik: BARDZO DOBRY.
Bardzo dobra ocena z kontroli potwierdza wysoki poziom wiedzy, wyszkolenia i wyposa?enia ratowników naszej jednostki jak te? przygotowania do prowadzenia dzia?a? ratowniczo-ga?niczych, których w tym roku mamy ju? 57.
Gratulacje dla ratowników obecnych na kontroli za profesjonalizm i dyspozycyjno??.
Zabezpieczenie Tour De Pologne
Nasza jednostka wspólnie z Policj? i innymi jednostkami OSP zabezpiecza?o przejazd Tour De Pologne po drodze DK nr 9 przez teren naszej gminy.
Galeria zdj?? z zabezpieczenia i przejazdu Tour De Pologne
Zapraszamy na nasz profil na facebooku
Profil OSP Majdan Królewski
na Facebooku - Zapraszamy !!!!
POdsumowanie 2013 roku
W 2013 nasza jednostka uczestniczy?a w 53 akcjach - kolejny rok najwi?cej w?ród jednostek OSP w powiecie kolbuszowskim. W porównaniu do 2012 spadek o po?ow? ( w 2012 - 106 akcji).
Zebranie
Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze
które odb?dzie si? 25 stycznia 2013 roku o godz. 17.00
w GOK Majdan Królewski
20130627 ?wiczenia s?u?b ratunkowych
27 czerwca na terenie Gminy Majdan Królewski odby?y si? ?wiczenia s?u?b ratunkowych w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Ga?niczego (KSRG). Przygotowanych zosta?o kilka pozorowanych zdarze?: wypadek drogowy w miejscowo?ci Rusinów oraz po?ar i ewakuacja pracowników Urz?du Gminy w Majdanie Królewskim.
czytaj wi?cej ...
Zawody gminne 2013
15 czerwca 2013 r. na boisku sportowym LZS Krz?tka odby?y si? Gminne Zawody Sportowo-Po?arnicze, w których udzia? wzi??o siedem jednostek OSP z Gminy Majdan Królewski. Poszczególne dru?yny rywalizowa?y ze sob? w dwóch konkurencjach: sztafecie po?arniczej z przeszkodami oraz ?wiczeniach bojowych.
wi?cej informacji ...
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Popro¶ o nowe hasło
Losowa Fotka
Twój adres IP
3.80.6.131
Bannery