Nawigacja
Strona G?ówna
AKCJA 1 %
O NAS
Akcje /interwencje
Akcje w poprzednich latach
Statystyki akcji
Historia naszej OSP
Cz?onkowie OSP
Zarz?d naszej OSP
Teren dzia?ania
Statut OSP
O gminie
Pojazdy
Nasza remiza
OSP w gminie
Jednostki powiatu kolbuszowskiego
Nabór do naszej OSP
Zawody OSP
Galeria zdj??
GALERIA ZDJ?C NOWA
Filmy/dokumenty
ZG ZOSP RP

BANK WIEDZY
Alarmowanie
KSRG
Wa?ne dokumenty KSRG
LPR - HEMS
Patron stra?aków
Organizacja OSP
Odznaczenia
Funkcje w OSP
Stopnie w PSP
Kryptonimy w PSP
Tablice ADR
Oznaczenia ADR
Symbole w ZOSP RP
Ceremonia?
10 przykaza? stra?aka
Ochrona PPo?
Poradnik powodziowy
Sposoby alarmowania

RÓ?NE
FORUM OSP
Linki/Odno?niki
O stronie/ Autorzy
Prawa autorskie
Ksiega Go?ci
Nasz banner
Przetargi
Szukaj

KONTAKT /ADRES
Adres/Kontakt/Dane OSP
Galerie i filmy OSPMK

Galerie na PICASAWEB

Nasze filmy na youtube
Reklama
Przedsiębiorstwo specjalistyczne SPRZĘT-POŻ
BOCAR
Falaswietlna.pl - oœwietlenie ostrzegawcze led, fala œwietlna, led stroboskopy.
Dzisiaj
Dzisiaj jest wtorek 29 Listopada 2022.
Imieniny obchodz?: Błażej, Saturnin, Fryderyk, Margerita
Informacje o albumie
cwiczenia09200616.jpg
Album: ?wiczenia 29.09.06
W ramach doskonalenia wspó?dzia?ania pomi?dzy s?u?bami uczestnicz?cymi w szeroko poj?tym systemie bezpiecze?stwa naszego powiatu w dniu
29 wrze?nia 2006 r. przeprowadzone zosta?y ?wiczenia powiatowego zespo?u reagowania kryzysowego w Kolbuszowej.G?ównym tematem jaki zrealizowali?my by?o rKierowanie i koordynacja dzia?a? ochronno-ratowniczych w przypadku wyst?pienia nadzwyczajnych zagro?e? ludzi i ?rodowiska naturalnego, wywo?anych si?ami przyrody , awariami urz?dze? technicznych i innymi katastrofami.r1;

?wiczenie przeprowadzono w dwóch etapach : od godz. 7.30.00 do godz. 12.00 - cz??? teoretyczna w budynku starostwa oraz cz??? praktyczna na terenie kompleksu le?nego w okolicach Por?b Dymarskich w formie ?wicze? jednostek bior?cych udzia? w szkoleniu. W ?wiczeniach uczestniczyli : Powiatowy Zespó? Reagowania Kryzysowego w Kolbuszowej; Szefowie Gminnych Zespo?ów Reagowania Kryzysowego; Gminne Centra Reagowania; Dzia? Pomocy Dora?nej i Izby Przyj?? Samodzielnego Publicznego Zespo?u Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej; Harcerski Klub Krótkofalowców przy Zespole Szkó? w Kupnie; Jednostki Ochotniczych Stra?y Po?arnych w??czone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga?niczego z terenu powiatu kolbuszowskiego oraz Kompania Ga?nicza rSiarkar1; Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.

G?ównym celem ?wicze? by?o :

- sprawdzenie przygotowanie zespo?u opiniodawczo-doradczego Starosty i podleg?ych s?u?b do wykonywania zada? w przypadku wyst?pienia zagro?e?,

- doskonalenie wspó?dzia?ania organów i si? dzia?aj?cych na terenie powiatu (Pa?stwowej Stra?y Po?arnej, Ochotniczych Stra?y Po?arnych, Policji, Pogotowia Ratunkowego, organizacji pozarz?dowych,) w prowadzeniu akcji ratowniczych,

- wypracowanie jednolitych zasad obiegu informacji w?ród organów decyzyjnych i sposobów alarmowania ludno?ci o zagro?eniach.

Podsumowuj?c w ?wiczeniach bra?o udzia? : 20 pojazdów stra?y po?arnych, 101 stra?aków, 24 policjantów oraz 27 pracowników urz?dów ró?nych szczebli administracji samorz?dowej.

Ze strony PSP i OSP:
I RZUT:
SOP JRG Kolbuszowa Lublin II
GCBA 6/32 JRG Kolbuszowa Jelcz 004
GBA 2,5/16 OSP Rani?ów Star 244
GBA 2,5/16 OSP Wilcza Wola Star 244
GCBA 6/32 OSP Niwiska Jelcz 004
GBA 2,5/16 OSP Majdan Królewski Star 266
GBM 3/8 OSP Huta Komorowska Star 266
GCBA 6/32 OSP Wola Rani?owska Jelcz 004
GBM 3/8 OSP Por?by Dymarskie Star 660
GBA 2,5/16 OSP Siedlanka Star 244
GBA 2,5/16 OSP Nowa Wie? Star 244

II RZUT Kompania Siarka

SOP KM Tarnobrzeg Nissan Terrano II
GCBA 4/24 JRG II Stalowa Wola Star/Man 12-227
GBA 2,5/16 OSP Pysznica Star 244
GCBA 5/32 OSP Pilchów Jelcz 422
GCBA 6/32 OSP Padew Narodowa Jelcz 004
GBA 2/26 JRG Nisko Renault ML210
GBAM 2,5/16 OSP Sobów Star 244
GBA 2/32 JRG Tarnobrzeg Star-Man 12-225
GCBM 18/8 JRG Tarnobrzeg Jelcz 422+cysterna


Liczba zdjęć: 35
Ostatnie zdjęcie dodane przez ben dnia 19 październik 2006 20:04
Zobacz album
Galeria zdjęć > ?wiczenia 29.09.06


img_3451_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 20:00
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 3115img_3452_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 20:00
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 3021img_3454_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 20:01
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 3031img_3455_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 20:01
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 2945img_3456_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 20:01
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 3582img_3457_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 20:01
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 2951img_3458_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 20:01
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 2906img_3459_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 20:01
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 2971img_3460_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 20:02
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 3024img_3462_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 20:02
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 3441img_3463_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 20:02
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 3043img_3464_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 20:03
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 2891img_3466_t1_1.jpg

Data: 19 październik 2006 20:04
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 3237img_3465_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 20:03
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 2993img_3467_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 20:04
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 3004img_3474_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 20:04
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 2956cwiczenia09200615_t1.jpg

Data: 18 październik 2006 21:04
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 3437cwiczenia09200616_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 19:49
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 3031cwiczenia09200617_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 19:50
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 3324cwiczenia09200618_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 19:50
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 3010cwiczenia09200619_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 19:50
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 3183cwiczenia09200620_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 19:50
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 3058cwiczenia09200623_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 19:51
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 3131cwiczenia09200624_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 19:51
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 3556cwiczenia09200625_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 19:52
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 3107cwiczenia09200626_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 19:52
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 3250cwiczenia09200628_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 19:52
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 3141cwiczenia09200629_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 19:53
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 3082cwiczenia09200630_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 19:53
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 3071cwiczenia09200636_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 19:55
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 3192cwiczenia09200631_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 19:53
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 3375cwiczenia09200632_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 19:54
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 3136cwiczenia09200633_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 19:54
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 3018cwiczenia09200634_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 19:54
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 3346cwiczenia09200635_t1.jpg

Data: 19 październik 2006 19:55
Dodane przez: ben
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 3163

Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Losowa Fotka
Twój adres IP
34.231.21.105
Bannery