Nawigacja
Strona G?ówna
AKCJA 1 %
O NAS
Akcje /interwencje
Akcje w poprzednich latach
Statystyki akcji
Historia naszej OSP
Cz?onkowie OSP
Zarz?d naszej OSP
Teren dzia?ania
Statut OSP
O gminie
Pojazdy
Nasza remiza
OSP w gminie
Jednostki powiatu kolbuszowskiego
Nabór do naszej OSP
Zawody OSP
Galeria zdj??
GALERIA ZDJ?C NOWA
Filmy/dokumenty
ZG ZOSP RP

BANK WIEDZY
Alarmowanie
KSRG
Wa?ne dokumenty KSRG
LPR - HEMS
Patron stra?aków
Organizacja OSP
Odznaczenia
Funkcje w OSP
Stopnie w PSP
Kryptonimy w PSP
Tablice ADR
Oznaczenia ADR
Symbole w ZOSP RP
Ceremonia?
10 przykaza? stra?aka
Ochrona PPo?
Poradnik powodziowy
Sposoby alarmowania

RÓ?NE
FORUM OSP
Linki/Odno?niki
O stronie/ Autorzy
Prawa autorskie
Ksiega Go?ci
Nasz banner
Przetargi
Szukaj

KONTAKT /ADRES
Adres/Kontakt/Dane OSP
Galerie i filmy OSPMK

Galerie na PICASAWEB

Nasze filmy na youtube
Reklama
Przedsiębiorstwo specjalistyczne SPRZĘT-POŻ
BOCAR
Falaswietlna.pl - oświetlenie ostrzegawcze led, fala świetlna, led stroboskopy.
Dzisiaj
Dzisiaj jest wtorek 29 Listopada 2022.
Imieniny obchodz?: Błażej, Saturnin, Fryderyk, Margerita
O gminie
Teren gminy le?y na P?askowy?u Kolbuszowskim /od 220 do 269 m n.p.m./ jako zwarta cz??? Kotliny Sandomierskiej.
Po?o?enie gminy o dogodnym po??czeniu komunikacyjnym przy drodze krajowej nr 9 Radom - Rzeszów.
Dojazd do wi?kszych o?rodków przemys?owych w Rzeszowie, Mielcu i Stalowej Woli w promieniu 40 km.
Odleg?o?? od Zalewu w Wilczej Woli 9 km. Zabudowa rozproszona lecz uzbrojona.
Drogi powiatowe w stanie utwardzonym, stan dróg gminnych dobry.
Klimat charakteryzuje si? ?rednio wilgotno?ci? 550 - 600 mm opadów rocznie. ?rednia temperatura lipca 18°C, a stycznia -3,5°C.
G?ówn? rzek? jest Murynia /lewy dop?yw ??gu/, bior?ca pocz?tek w Komorowie i przep?ywa przez Majdan,
Brzostow? Gór?, Wol? Rusinowsk?, Rusinów, Krz?tk?. Sie? wodn? uzupe?niaj? wewn?trzne potoczki i rzeczki.
Najwi?kszym bogactwem by?y od wieków lasy Puszczy Sandomierskiej. W
spó?czesny drzewostan jest o wiele ubo?szy. G?ównym gatunkiem w lasach jest sosna, na lepszych glebach wyst?puje jod?a z domieszk? d?bu, buka, graba, brzozy, osiki.
Zachowa?y si? resztki parku podworskiego z XIX / XX w. w Hucie Komorowskiej, w którym sztucznie wprowadzone cz??? gatunków drzew ozdobnych: daglezja, sosna wejmutka, cypry?nik b?otny, magnolia /wycieta/, platan klonolistny, sosna Ba?ka, sosna czarna, z krzewów: bluszcz pospolity, ?nieguliczka bia?a, ?ywotnik zachodni.
Informacje ze strony www.majdankrolewski.pl

Ró?ne zdj?cia Majdanu Królewskiego ró?nych autorów pozbierane w jedn? ca?o?? w dziale GALERIA
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Popro¶ o nowe hasło
Losowa Fotka
Twój adres IP
34.231.21.105
Bannery