Nawigacja
Strona G?ówna
AKCJA 1 %
O NAS
Akcje /interwencje
Akcje w poprzednich latach
Statystyki akcji
Historia naszej OSP
Cz?onkowie OSP
Zarz?d naszej OSP
Teren dzia?ania
Statut OSP
O gminie
Pojazdy
Nasza remiza
OSP w gminie
Jednostki powiatu kolbuszowskiego
Nabór do naszej OSP
Zawody OSP
Galeria zdj??
GALERIA ZDJ?C NOWA
Filmy/dokumenty
ZG ZOSP RP

BANK WIEDZY
Alarmowanie
KSRG
Wa?ne dokumenty KSRG
LPR - HEMS
Patron stra?aków
Organizacja OSP
Odznaczenia
Funkcje w OSP
Stopnie w PSP
Kryptonimy w PSP
Tablice ADR
Oznaczenia ADR
Symbole w ZOSP RP
Ceremonia?
10 przykaza? stra?aka
Ochrona PPo?
Poradnik powodziowy
Sposoby alarmowania

RÓ?NE
FORUM OSP
Linki/Odno?niki
O stronie/ Autorzy
Prawa autorskie
Ksiega Go?ci
Nasz banner
Przetargi
Szukaj

KONTAKT /ADRES
Adres/Kontakt/Dane OSP
Galerie i filmy OSPMK

Galerie na PICASAWEB

Nasze filmy na youtube
Reklama
Przedsiębiorstwo specjalistyczne SPRZĘT-POŻ
BOCAR
Falaswietlna.pl - oświetlenie ostrzegawcze led, fala świetlna, led stroboskopy.
Dzisiaj
Dzisiaj jest wtorek 29 Listopada 2022.
Imieniny obchodz?: Błażej, Saturnin, Fryderyk, Margerita
Odznaczenia
Wizerunkiem odznaki Z?oty Znak Zwi?zku OSP RP jest krzy? równoramienny, zako?czony na rogach ramion kulkami. Krzy? o wymiarach 41 mm (wysoko?? i szeroko??) na kraw?dziach ma 1 mm pasek. Wykonany jest z metalu koloru z?otego. Ramiona krzy?a pokryte s? bia?? emali? w z?oconym obramowaniu. W ?rodku krzy?a na okr?g?ej czerwonej emaliowanej tarczy umieszczony jest orze? jagiello?ski z metalu koloru srebrnego, z otokiem koloru jasno granatowego oraz z napisem: ZWI?ZEK OCHOTNICZYCH * STRA?Y PO?ARNYCH RP *. Na tle górnego ramienia krzy?a nad ?rodkow? cz??ci? tarczy umieszczony jest p?omie? z metalu koloru srebrnego. Pomi?dzy ramionami krzy?a wieniec ze stylizowanych li?ci laurowych o szeroko?ci 5 mm z metalu koloru z?otego. Odznaka ta zawi?zana jest na wst??ce o szeroko?ci 38 mm, koloru czerwonego z bia?ymi paskami o szeroko?ci 4 mm, umieszczonymi na kraw?dziach wst??ki.

Medal Honorowy im. Boles?awa Chomicza ma kszta?t okr?g?ej tarczy o ?rednicy 70 mm, kolory srebrzystego, oksydowany. Na awersie medalu wykonana jest w p?askorze?bie posta? przedstawiaj?ca wizerunek popiersie pierwszego prezesa jednolitego Zwi?zku OSP RP, obok napis w trzech wierszach: BOLESLAW * CHOMICZ * 1878 1959*. Na rewersie medalu akcesoria stra?ackie (dwa he?my, dwa bosaki, drabina, toporek, pr?downica, dzwon, sygna?ówka). W dolnej cz??ci wizerunek Znaku Zwi?zku OSP RP i pod wizerunkiem napis: BOGU NA CHWA?? LUDZIOM NA PO?YTEK. W prawej, bocznej cz??ci medalu umieszczone pó?koli?cie stylizowane li?cie d?bu. Medal jest wr?czany w dekoracyjnym etui.


Medal Za Zas?ugi dla Po?arnictwa ma kszta?t okr?g?ej tarczy o ?rednicy 30 mm, z kraw?dzi? o szeroko?ci 1 mm wykonanej z metalu odpowiedniego koloru; z?otego, srebrnego i br?zowego. Na awersie medalu wykonana jest w p?askorze?bie posta? niewiasty symbolizuj?ca greck? bogini? ognia Hesti?, (odpowiednik rzymskiej bogini ognia Westy), stoj?c? na li?ciach laurowych, opartej jedn? r?k? na tarczy z pochodni?. W drugiej r?ce trzyma li?? wawrzynu nad napisem ZA ZAS?UGI DLA PO?ARNICTWA. Na rewersie medalu orze? jagiello?ski oparty na skrzy?owanych toporkach w obramowaniu wie?ca szeroko?ci 3 mm, ze stylizowanych li?ci laurowych. W górnej cz??ci w pó?kolu napis: ZW. OCHOTNICZYCH STRA?Y PO?ARNYCH RP. Medal noszony jest na bia?ej wst??ce szeroko?ci 36 mm z czerwonym paskiem o szeroko?ci 16 mm, umieszczonym symetrycznie po?rodku bia?ej wst??ki.


Odznaka Stra?ak Wzorowy sk?ada si? z równoramiennego trójk?ta wykonanego z metalu, którego lewa po?owa pokryta jest emali? czerwon? a prawa granatow?. U góry trójk?ta wypuk?a g?owa stra?aka w he?mie, ni?ej napis: STRA?AK WZOROWY. Na tle trójk?ta dwa skrzy?owane toporki. Na trójk?t na?o?ony jest z metalu koloru z?otego wieniec laurowy.


Odznak? Za Wys?ug? Lat stanowi tarcza okr?g?a o ?rednicy 24 mm, wykonana z metalu koloru z?otego. Nad tarcz? he?m stra?acki, u do?u tarczy wylot pr?downicy i dwa skrzy?owane toporki. Na otoku wieniec z li?ci laurowych szeroko?ci 5 mm zw??aj?cy si? do góry. ?rodek: tarcza okr?g?a z otokiem bia?ej emalii szeroko?ci 4 mm z napisem z?oconym: ZW. OCHOTN. STRA?Y PO?. RP * ZA WYS?UG? LAT*, emalia czerwona z cyfr? z?ot?: V, X, XV, XX, XXV, XXX, XXXV, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70.Odznaka M?odzie?owa Dru?yna Po?arnicza ma form? toporka stra?ackiego. W cz??ci przeciwleg?ej od ostrza toporka znajduje si? napis "OSP", po prawej stronie wkomponowany jest czerwony trójk?t. U do?u znajduje si? napis "M?odzie?owa Dru?yna Po?arnicza". Odznaka br?zowa, srebrna, z?ota wykonana jest z metalu odpowiedniego koloru

Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Popro¶ o nowe hasło
Losowa Fotka
Twój adres IP
34.231.21.105
Bannery